עם מיליונים בכיס, מותגים על גבי מותגים, וחיי פאר ויוקרה, מבפנים דניה היתה ריקה. כמו שלמה המלך, היא גילתה ששום דבר חומרי לא יוכל למלא את החור הרוחני שבליבה.

עשויים גם לעניין אותך: