הנבואות בתנ"ך המצביעות על ישוע (מהברית החדשה) כמשיח ישראל המובטח!