האם משיח שקם לתחייה זאת המצאה של הנוצרים?

חוקר מהאוניברסיטה העברית בירושלים פִּענח כתובת המצביעה על חזון לתחייתו של מנהיג משיחי עוד מלפני הספירה.

פרופ’ ישראל קנוהל המופקד על הקתדרה למקרא ע”ש יחזקאל קויפמן באוניברסיטה העברית, הציג באחרונה פרשנות חדשה ומפתיעה לכתובת האבן שזכתה לכינוי “חזון גבריאל”. על פי פרשנותו של פרופ’ קנוהל, המילה “חאיה” המופיעה על לוח האבן מציינת צורה עתיקה לציווי “חיה!” ומצביעה כל כך שהמלאך גבריאל הקים לתחייה מנהיג משיחי בשם “שר השרין”, שלושה ימים לאחר מותו.

חזון גבריאל

“חזון גבריאל” הוא טקסט כתוב על אבן מהמאה הראשונה לפני הספירה שנתגלתה בעבר הירדן, ומתאר חזון אפוקליפטי שמוסר המלאך גבריאל. על פי המסופר בחזון, מלך רשע יצליח להשחית רבים מבני ישראל ולהרוג את מנהיג העם, שר השרין, ולאחר שלושה ימים יקום לתחייה בידי המלאך גבריאל.

פרופ’ קנוהל מציע לשחזר את השורה הקטועה בכתובת האבן “לשלושת ימין חאיה אני גבריאל גו.. עלי.” באופן הבא – “לשלושת ימין חאיה, אני גבריאל, גוזר עליך”. לדעת פרופ’ קנוהל משורה זאת משתמע כי גבריאל פונה אל דמות כלשהי וגוזר ומצווה עליה לקום אחר שלושה ימים. כעת נשאלת השאלה אל מי פנה גבריאל וציווה לקום לתחייה? לטענתו התשובה לשאלה זו מופיעה בשורה הבאה שם מופיעות המלים “שר השרין”. “שר השרין” הוא אפוא זה שנצטווה על ידי גבריאל לקום לתחייה. “שר השרין” הוא מנהיגו של עם ישראל והוא יקום לתחייה לאחר שלושה ימים בידי המלאך גבריאל.

“ניתן לקבוע כי בתקופה שבה חובר החזון, בסוף המאה הראשונה לפני הספירה, (עוד לפני לידתו של ישוע בן-דוד (“ישו”),) רווחה ההשקפה שעל פיה מותו של המשיח ותחייתו לאחר שלושה ימים, הוא חלק בלתי נפרד מתהליך הגאולה” אומר פרופ’ קנוהל. “לכן, כן הייתה מסורת יהודית של משיח שקם לתחייה.”

את הפרשנות החדשה לטקסט הציג השבוע פרופ’ קנוהל בכנס משותף של מוזיאון ישראל ומרכז אוריון באוניברסיטה העברית לרגל מלאת שישים שנה למציאתן של מגילות מדבר יהודה. מאמר הדן בפרשנותו של פרופסור קנוהל לתגלית התפרסם בחודש יולי 2008 בעמוד הראשון של הניו-יורק טיימס ומעורר התרגשות רבה.

פרופ’ ישראל קנוהל מהחוג למקרא טוען כי גילוי זה יגרום להערכה מחודשת של התפתחות המשיחיות היהודית.

בעבר נחשב רעיון המשיח שמת וקם לתחייה כרעיון נוצרי הזר ליהדות, על אף שהרעיון עצמו מופיע בספרי התנ”ך (הנביא ישעיהו והנביא דניאל), כתובת זו מוכיחה שדחיית הרעיון של משיח מומת שקם לתחייה הינו רעיון יהודי בבסיסו ואילו בעקבות סיבות שונות שינו הרבנים במהלך ההיסטוריה את תפיסתם בנושא.

רגע, ישוע לא קם מן המתים??

מתוך אתר האוניברסיטה העברית

אולי גם יעניין אותך: