מדוע יוחנן לא ציטט כהלכה את זכריה הנביא?- תגובה לטענת הרבנים

הרבנים האנטי-המשיחיים טוענים כי בזכריה יב:10 כתוב "ושפכתי על בית דויד ועל יושב ירושלים, רוח חן ותחנונים, והביטו אלי, את אשר דקרו, וספדו עליו כמספד על יחיד, והמר עליו כהמר על הבכור." ולעומת זאת, בבשורת יוחנן יט:37 יוחנן מצטט את זכריה יב:10 ומשנה את הפסוק. במקום "והביטו אלי, את אשר דקרו" הוא כותב "והביטו אליו את אשר דקרו".

יוחנן מפרש את נבואת זכריה כנבואה מילולית בעלת התגשמות מילולית. מדובר פה בנבואה העוסקת בביאתו השניה של המשיח. יוחנן משוכנע שישוע הוא ה' בכבודו ובעצמו שהופיע וחי בהתגלמות בשר בקרב ישראל כאדם, כהמשיח. בהתאם לזאת יוחנן תיקשר את הבנתו של המאורעות שהתרחשו לפניו בעת שהוא ראה את ישוע נדקר על ידי חנית הרומאי. הוא ידע שהיה על המשיח להדקר בהתאם לנבואת זכריה יב:י. הוא האמין שישוע הוא המשיח. בעת שהוא ראה את ישוע נדקר בידי החייל הרומאי הוא מבין שרגע זה הוא התגשמות מילולית של מה שזכריה הנביא ציין בנבואתו (זכריה יב:י), ישוע הוא זה "אשר דקרו".

יוחנן עושה שינוי קל בטקסט בכדי להקל על ההבנה. הוא מעבד את הטקסט כמנהג ה"תרגומים", הוא מעבד את הטקסט בכדי להדגיש את משמעותו. השינוי הוא שינוי דק אך לגמרי עיקבי עם מנהג היהודים מתקופת המאה הראשונה, יוחנן אינו מצטט את תרגום השבעים במקרה זה. ככל הנראה, יוחנן מתרגם את הפסוק באופן אישי .בטקסט המקורי בעברית כתוב: "והביטו אלי, את אשר דקרו". יוחנן מתרגם את הפסוק ליוונית כך:

"והביטו את אשר דקרו".

אולם זה נכון שמרבית התרגומים מהשפה היוונית לאנגלית וגם לעיברית לא משרתים בצורה נאמנה את הטקסט המקורי מכיוון שהם מוסיפים לדבריו של מתי את המילה "אליו" שאינה נמצאת בטקסט המקורי. כתוצאה מכך עובדה זו שימשה כדלק למדורה לטענת הרבנים האנטי-משיחיים. טענה זו מופרכת בעת בדיקה מדוקדקת של הטקסט היווני המקורי.

התרגום העיברי הוא למעשה תרגום כמנהג תרגומים מהמאה הראשונה. המתרגם שיכתב את הפסוק באופן פרשני. זה מצחיק שדווקא רבנים יתנגדו לכזה תרגום. אולם, השכתוב העברי משיג את המטרה ומעביר את הצורה בה יוחנן מבין את המאורעות המתרחשים לפניו. ישוע הוא זה אשר דקרו. ישוע הוא המשיח שישראל יביטו אליו. התרגום החופשי של יוחנן מסביר את הפסוק.

יוחנן נוהג באופן המקובל בקרב יהודי המאה הראשונה לספירה ולמעשה מנחה את הקורא לספר זכריה בכדי שהקורא יוכל ללמוד את נבואת זכריה בעצמו ולהחליט אם יוחנן צודק או לא. כעת נותר לנו לשאול את השאלה, האם יוחנן צודק בפרשו נבואה זו כנבואה משיחית? יוחנן אינו היחיד שמחזיק בדיעה שמדובר פה על המשיח. חז"ל החזיקו באותה פרשנות. ראו:

  • תלמוד בבלי סוכה פרק א דף נב , א גמרא
  • תלמוד ירושלמי סוכה דף כג, פרק ה הלכה ב גמרא
  • תלמוד בבלי סוכה פרק א דף נב, א גמרא

 

אולי גם יעניין אותך: