תשובה לטענתו של הרב דוד ארצי

הרב דוד ארצי כותב לנו:

"אני יהודי שמאמין בביאת המשיח כמו כל היהודים בעולם. כרגע אינני יודע מיהו המשיח אבל כל מי שיטען לכתר זה אני חייב לבדוק מה ההוכחות שהוא מביא איתו. אתם טוענים שישו הוא משיח, אז אנו חייבים לראות האם הוא מיוחס לדוד המלך ע"ה שזהו התנאי ההכרחי כפי שאתם בעצמכם שלחתם בקישור כי המשיח חייב להיות ממוצא דוד. ובכן ההוכחה היחידה שלכם להיותו של יש"ו משיח, היא שושלות היוחסין המופיעות בברית החדשה והמתועדות אצל מתיו ולוקס. כשמעיינים בשושלות האלה אז ראשית רואים שמתיו ולוקס מכחישים זה את זה בשמות הקיימים שם, לוקס רושם שמות אחרים ומתי רושם שמות אחרים אבל הבעיה המרכזית בשושלות האלה שאם נבחן את השמות המופיעים שם שלכאורה היו צריכים להראות שיש"ו מיוחס לדוד המלך, בעצם מגלים שכל השמות בשושלות של מתיו ולוקס הם בעצם מומצאים ובדויים. לא רק שהם לא קיימים בתנ"ך אלא שמתיו ולוקס המציאו שמות חדשים וכל זאת כדי לשכנע אותנו שיש"ו הוא צאצא של דוד המלך.

הבה נבחן את הכתוב בשושלות היוחסין בתנ"ך. בתנ"ך דברי הימים א' פרק ג' פסוקים יט-כד כתוב: זרובבל הוליד את חנניה וחנניה הוליד את ישעיה וישעיה הוליד את רפיה ורפיה הוליד את ארנן וארנן הוליד את עבדיה ועבדיה הוליד את שכניה ושכניה הוליד את שמעיה ושמעיה הוליד את נעריה ונעריה הוליד את אליועיני ואליועיני הוליד שבעה את הודויהו ואת אלישיב ואת פליה ואת עקוב ואת יוחנן ואת דליה ואת ענני.

שימו לב לזיוף המתוחכם: בתנ"ך זרובבל הוליד את חנניה כתב מתי: זרובבל הוליד את אביהוד ב. וכך במקום חנניה הוליד את ישעיה כתב מתי: אביהוד הוליד את אליקים, ג. ובמקום ישעיה הוליד את רפיה כתב מתי: אליקים הוליד את עזור, ד. במקום רפיה הוליד את ארנן כתב מתי: יעזור הוליד את צדוק, ה. ובמקום ארנן הוליד את עבדיה כתב מתי: צדוק הוליד את יכין, ו. במקום עבדיה הוליד את שכניה כתב מתי: יכין הוליד את אליהוד, ז. ובמקום שכניה הוליד את שמעיה כתב מתי: אליהוד הוליד את אלעזר, ח. במקום שמעיה הוליד את נעריה כתב מתי: אלעזר הוליד את מתן, ט. ובמקום נעריה הוליד את אחיועיני כתב מתי: מתן הוליד את יעקב, י. במקום אליועיני הוליד את הודויוהי ואת אלישיב ואת פליה ואת יעקב ואת יוחנן ואת דליה ואת ענני כתב מתי יעקב הוליד את יוסף.

מובן כיצד לשיטתו של מתי יש"ו מיוחס לדוד המלך. אם משתילים שם בדוי ולא אחד בשושלת ארוכה כל שהיא, הרי שמשם זה והלאה אפשר יהיה להמשיך את רשימת השמות הלא ידועים והלא מוכרים עם שמות בדויים נוספים רבים ולהטות את שושלת היוחסין לכיוון הרצוי. כך בדיוק ארע במקרה הנ"ל. מתי בחר לשתול את השם "אביהוד" ולייחסו ל"זרובבל" כבנו, בכך בלבד הטה מתי את השושלת מהשם הראשון השתול והבדוי והלאה עד לשם המבוקש שהוא "יוסף" (אביו החורג של יש"ו).

עכשיו כשהוכחתי לכם כי ישו איננו צאצא של דוד המלך ע"ה, כפי שעולה מהתנ"ך ולהבדיל מתוך הברית החדשה, ללא שום פרשנות של חכמי ישראל, תבינו שיש"ו איננו יכול להיות המשיח המיועד לאנושות.

קחו תתחילו לעבור שם שם בברית החדשה וככה תבינו שעבדו עליכם כל החיים שוטים ארורים.

לפחות לנו היהודים יש שושלות יוחסין מסודרות מאב לבן. וכל צדיק בדורנו שהוא מזרע דוד יש לו שושלת יוחסין מסודרת עד דוד המלך. אבל לכם גם כשיש שושלת יוחסין מתברר כי היא מזוייפת, מומצאת בדויה ומסולפת. הרבה צרות היו לעם ישראל מכל מיני בני זונות. אנחנו לא צריכים אותכם שתשווקו לנו עוד בן זונה בתור משיח. חבל שמטיפשות אי אפשר לייצר כסף הייתם מיליונרים היום חחחחחחח"

לרב דוד ארצי ולקוראים שלום,

תודה רבה על שהקדשת מזמנך היקר ושלחת לנו את הטענה. רק חבל שאתה מתבטא כמו ערס ברחוב – אפשר לוותר על הקללות והזלזול המלוכלך להבא – או שאולי "החיוך" שלך שמור אך ורק למי שמאמין בדיוק כמוך?

האם אתה ער לכך שעד לאחרונה טענה זו לא הופיעה אפילו מצד המתנגדים החריפים ביותר לברית החדשה ולישוע? האם אתה יכול לנחש מדוע טענה זו לא הועלתה בתלמוד, במדרשים או בימי הביניים? היא לא עלתה משום שאין לה כל בסיס. לצערנו, ככל שאנו מתרחקים מתקופת כתיבתם של המקרא ושל הבשורות, הולך ופוחת הדור ואנו מאבדים תובנות רבות שהיו ידועות לראשונים. כנראה שלא בכדי, לא עלתה הטענה הזו על-ידי חז"ל; הם, לא מצאו לנכון להציע את ה"סתירה" שאתה הצעת. מכל מקום, הבא נענה לטענות שלך אחת לאחת ונראה עם יש דברים בגו:

האם אינך מודע לכך כי כל מגילות היוחסין שמורות היו בבית המקדש עד שזה נחרב? האם אתה מתכחש לכך? אם כן, יש לך בעיה לא איתנו, אלא עם ההיסטוריה של עם ישראל. התנ"ך וכתבי הברית החדשה אינם בבעלותנו ואינם ניתנו רק לנו פה בשנת 2014 למשמרת. אנחנו פשוט נכנעים להם באמונה ומנסים לחקור אותם כמיטב יכולתנו. לעומתנו, מתי ולוקס חיו וכתבו את בשורותיהם לפני חורבן בית המקדש, עת שהיו השושלות נגישות לכל. האם אתה מתכוון להאשימם גם בכך?

לגופו של עניין, השושלת אינן "ההוכחה היחידה" שלנו; השושלת יכולה להיות עוד ראיה אחת מתוך שרשרת ארוכה של ראיות רבות אחרות המצביעות על ישוע כמשיח ישראל (ראו 52 סרטונים ומאמרים פה באתר המוכיחים כי רק ישוע מתאים לנבואות התנ"ך על המשיח!). מתי ולוקס מתעדים את הגנאלוגיה של ישוע מנצרת. בתקופתו, ציפו למשיח נצר לבית דוד ומחברי הבשורות מעידים על ציפייה זו ביתר שאת.

או שישוע הוא המשיח של יהודה, ישראל וכל העולם, או שאינו המשיח של אף אחד! אתה מבין זאת? או שהוא המשיח שלך ושלי, או שהוא איננו המשיח של איש מאיתנו! לשאלתך, כן; לפי נבואות המקרא ולפי כתבי הברית החדשה, חייב המשיח לבוא משושלת בית דוד ומיהודה (מעניין כי עובדה זו לא מנעה מחלוץ היהדות הרבנית, רבי עקיבא, לקבוע כי בר-כוכבא הוא המשיח, למרות שבר-כוכבא לא השתייך לבית דוד… או לא מונעת ממך לשים בפייסבוק שלך תמונות של הרבי מלובביץ עם הכיתוב "משיח", על אף שאין דרך להוכיח כי הוא מבית-דוד…).

מפני שכותבי הברית החדשה ידעו כי המשיח חייב לבוא מבית דוד, הם לא היססו לאמת זאת עם שושלתו של ישוע ולכתוב זאת בבשורותיהם (אגב, גם שאול השליח, שלפי החוקרים כתב את אגרותיו לפני הבשורות, מציין כי ישוע נמנע על בית דוד). האם שאלת את עצמך פעם את השאלה הבאה: איזו סיבה היתה למתי או ללוקס להמציא שושלת ולשקר? הרי הם לא היו חייבים להאמין בישוע ולהיות לתלמידיו!

מה אפוא גרם להם ללכת בעקבותיו, לסבול רדיפות ולמות מוות אכזרי בשל אמונתם בו? יתרה מכך, אם הם היו משקרים חלילה, האם לא היה מישהו מתקופתם שהיה מצביע על הטעויות שעשו? מדוע אין לנו בנמצא ביקורת בעניין זה מתקופת בית שני ומחז"ל? התשובה חוזרת על עצמה – כי להם היתה גישה לבדוק את השושלות המתועדות בבית המקדש ולאמת את העובדות, לכן הן לא העזו לערער על האמת.

 

להבדלים בין מתי ללוקס יכולים להימצא מספר הסברים, אשר השכיח וההגיוני ביותר בהם הוא שאחד מדווח על שושלת מרים והשני על זו של יוסף. כמו כןהקדשנו לכך מאמרים וסרטונים בנושא פה באתר.

כתבת: "בתנ"ך דברי הימים א' פרק ג' פסוקים יט-כד כתוב: זרובבל הוליד את חנניה… "שימו לב לזיוף המתוחכם: בתנ"ך זרובבל הוליד את חנניה כתב מתי: זרובבל הוליד את אביהוד".

תשובה: ציטטת יפה מדברי הימים, אך חבל שלא עשית זאת באותו האופן גם מבשורת מתי… מתי כותב בפרק א' פסוק 1: "סֵפֶר תּוֹלְדֹת יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ בֶּן־דָּוִד בֶּן־אַבְרָהָם"; ובסוף הגנאלוגיה בפסוק 17: "וְהִנֵּה, כָּל־הַדֹּרוֹת מִן־אַבְרָהָם עַד־דָּוִד אַרְבָּעָה עָשָׂר דֹּרוֹת וּמִן־דָּוִד עַד־גָּלוּת בָּבֶל אַרְבָּעָה עָשָׂר דֹּרוֹת וּמִגָּלוּת בָּבֶל עַד־הַמָּשִׁיחַ אַרְבָּעָה עָשָׂר דֹּרוֹת".

כבר בפתיחה, רומז מתי על האופי היהודי-מקראי של כתיבתו, לאמור: מותר לדלג בין השמות כאשר מדווחים על שושלות (ראה בעזרא פרק ז', במלכים ב' פרק כ"ג, ובדברי הימים א' פרקים ו', כ"ב, כ"ד). גם כשחותם מתי את כתיבת השושלת הוא רומז על דילוג כאשר הוא חוזר על המספר 14 כמספר טיפולוגי (אתה מוזמן לבדוק ולמצוא כי אצל לוקס מופיעים למעלה מ- 40 שמות בין דוד למרים, בעוד שאצל מתי מופיעים רק 14. האם זה יצא כך במקרה או בכוונה, לדעתך המלומדת?). חוקרים משערים כי מתי כיוון לקהל יהודי יותר מאשר קהלו של לוקס, ולכן ההבדלים המכוונים בין השניים.
כתבת: "בכך בלבד הטה מתי את השושלת מהשם הראשון השתול והבדוי והלאה עד לשם המבוקש".

תשובה: מפני שאתה לא מוצא את השמות שמציין מתי בספר דברי הימים, אתה קופץ למסקנה שהוא בדה אותם מליבו, שהוא זייף, שהוא שיקר! האם אינך מוציא דיבתו רעה על-לא עוול בכפו? האם לא חשבת שזה ייתכן כי מתי ובני תקופתו היו מודעים לשמות נוספים בשושלת זרובבל – שמות שאינם מצוינים במקרא בסדר עוקב ורציף וכי כן היו מתועדים בבית המקדש? להזכירך, התנ"ך מתעד אך ורק שמות ספורים בלבד משושלת דוד המלך, שקרוב לוודאי שמנתה אלפי, (אם לא עשרות אלפי) שמות; מזמן חייו ועד לתקופת בית שני, רובם מן הסתם לא מתועדים בתנ"ך, אך כן היו ידועים ומתועדים בבית המקדש, עד שזה נחרב:
– לפי יוסף בן מתתיהו: בספרו "נגד אפיון" מדווח יוסף בן מתתיהו כי בבית המקדש השני היה ארכיון מיוחד עבור מגילות היוחסין, בעיקר כדי לשמור על ייחוד הכוהנים לעבודת הקודש (פרקים א', ו'-ז').
– לפי חז"ל: בתלמוד הבבלי, מסכת גיטין נ"ו, ע"ב מתואר כי לפני שביקש אספסיאנוס להחריב את ירושלים ואת המקדש, התחנן אליו רבן יוחנן שייתן לו שלושה דברים, השני מבין השלושה היה את שושלת רבן גמליאל ששכנה בבית המקדש (לרבות מגילות היוחסין של השושלות האחרות)
– לפי המשנה (מסכת מידות, פרק ה') ולפי הרמב"ם (משנה תורה, הלכות ביאת המקדש, פרק ו', י"א), בלשכת הגזית שבבית המקדש נשמרו בקפדנות מגילות היוחסין של הכהנים.
– ישוע מבית צדוק הכהן ע"פ חז"ל: על כך שישוע נמנע על שושלת בית דוד אנו קוראים גם בתלמוד הבבלי, סנהדרין מ"ג, ע"א: שם נאמר כי ישוע היה "קרוב למלכות" ומפרשים: "שהיה קרוב למלכות החשמונאים". והנה, גם לפי התיעוד בברית החדשה, היה ישוע מקורב לא רק לבית דוד, כי אם גם לכהונה, שהרי היה קרוב משפחה של יוחנן המטביל – צאצא של כוהנים (לוקס א' 5, 36). אתם מבינים, כאן היתה הזדמנות נהדרת לחז"ל לנסות ו"להוכיח אחרת", אך לא רק שהם לא עשו זאת, הם אף ייחסו אותו לשושלת הכהנים.
לסיכום, מאחר שהדרכים לתקוף את משיחיותו של ישוע הולכות ואוזלות לרבנים בימנו, הם נאלצים להמציא טיעוני-סרק חדשים שאף היסטוריון ואף לא חז"ל עצמם העזו להציע. מדוע? מאחר שכיום (ומאז חורבן בית המקדש השני!) אין עוד דרך לאמת או לשלול טענתו של אדם כלשהו להיות המשיח (משושלת דוד).

עובדה זו חייבת להעלות בראשו של כל יהודי את השאלה – עם ישראל קיבל התנבאות על כך שהמשיח יהיה משושלת דוד המלך כך שיוכל לזהותו, אך לפני קרוב לאלפיים שנה הוחרב בית המקדש ואיתו התיעוד שדרכו יוכל עם ישראל לדעת מי משושלת דוד ומי לא. אם המשיח לא הגיע עד אז, אז אנחנו תקועים!

בברכה,

איתן, מוטי, וצוות האתר.

נ.ב. כתבת "אני יהודי שמאמין בביאת המשיח כמו כל היהודים בעולם". אנחנו לא יודעים באיזה 'עולם' אתה חי בדיוק, ואנחנו מצטערים להיות אלו שנאלצים להביא לך את הבשורה המרה – אבל רוב היהודים בעולם לא מאמינים בביאת המשיח..

אולי גם יעניין אותך: