“אם אתה אוהב אותי, תפסיק לקרוא את זה”

נתקלתי בתנ”ך היהודי שלנו בנבואה מצמררת על המשיח, הייתי בשוק והקראתי את הנבואה לאמא שלי, והיא מיד דרשה ממני להפסיק כי היא חשבה שאני קורא לה מתוך “ספר נוצרי”.
אולי גם יעניין אותך: