בנכות של רבקה הושלמה גבורת המשיח

היכן שהנכות של רבקה הגבילה אותה, שם החסד של המשיח סיפק!

אולי גם יעניין אותך: