מהי אמונה?

ספקנים נוטים לטעון כי לא ניתן באמת להיות בטוחים במאה אחוזים לגבי האמונה המשיחית. עד כמה אנו באמת יכולים להיות בטוחים בנוגע לאמת? התשובה היא שיש דרגות שונות של וודאות לגבי אמיתות שונות.

פרדריק ד' ווילהלמסן:
"להסכמה עם ודאות אינטלקטואלית יש שלושה היבטים:

  1. ההיבט המטא-פיזי, שלפיו לא יתכן שההיפך יהיה גם בגדר אמת.
  2. ההיבט הפיזי.
  3. ההיבט המוסרי, שלפיו יש אפשרות קלושה שההיפך יהיה האמת, אבל אין לנו כל סיבה לחשובה שאפשרות כזו קיימת במצב הנתון".

הסכמה לגבי ודאות- "הסכמה היא הבחנה שנעשית מתוך מודעות ומחויבות לאמת. הסכמה היא האישור שהדעת נותנת לאפשרות שהיא עצמה העלתה".

יש ארבעה סוגים של ודאות טבעית

ודאות לוגית- ודאות לוגית קיימת בעיקרון במתמטיקה ובלוגיקה טהורה. סוג כזה של ודאות משמש במקרים שבהם הטענה ההפוכה היא בגדר סתירה. דבר מסוים הוא ודאי כשאין כל אפשרות לוגית שהוא יהיה שקרי. מאחר שניתן לצמצם מתמטיקה ללוגיקה, הרי שהיא מתאימה לקטגוריה זו. ודאות קיימת בקביעות כמו 9=5+4. היא גם נמצאת בכפלי לשון מיותרים או באמירות שהן בגדר אמת מעצם הגדרתן: כל המעגלים הם עגולים, ואין משולש שהוא מרובע.

ודאות מטא-פיזית- יחד עם זאת יש דברים אחדים שאנחנו יכולים להיות בטוחים לחלוטין שהם אינם אמירות ריקות מתוכן. לדוגמא: 'אני יודע בוודאות שאני קיים'. זוהי עובדה שאי אפשר להכחישה, שכן אני לא יכול להכחיש את הקיום שלי בלי שאני אהיה קיים כך שאוכל להביע את ההכחשה. גם יסודות ראשוניים יכולים להיות ידועים בוודאות, מאחר שהנושא והנשוא אומרים את אותו דבר: "קיום הוא דבר קיים", "דבר שאיננו קיים לא קיים". גם משפט כמו "דבר שאינו קיים לא יכול לייצר דבר קיים" הוא דבר ודאי, שכן המילה "לייצר" מרמזת על קיומו של יוצר.

ודאות מוסרית- ודאות מוסרית קיימת כשהעדות היא כה עצומה, עד שלדעת אין כל סיבה להטיל וטו על הרצון להאמין שכאלה הם פני הדברים. אפשר להישען על ודאות מוסרית בביטחון מוחלט. כמובן, יש אפשרות לוגית שהדברים שבהם אנחנו בטוחים מבחינה מוסרית הם שקריים. אבל העדות היא כה עצומה, עד שאין כל סיבה להאמין שהדברים הם בגדר שקר. לכך מתכוון המונח המשפטי "מעבר לכל ספק סביר".

ודאות מעשית (סבירות גבוהה) – ודאות מעשית אינה חזקה כמו הוודאות המוסרית. אנשים טוענים שהם "בטוחים" באמתותם של דברים מסוימים שהם אמת. אשה מסוימת יכולה להיות בטוחה שהיא אכלה ארוחת בוקר, בלי שתוכל להוכיח את זה באופן מתמטי או מטה פיזי. זוהי האמת, אלא אם כן משהו שינה את התפיסה של האישה, כך שהיא הלכה שולל ורק חושבת שהיא אכלה ארוחת בוקר. בנושאים כאלה אפשר לטעות.

 

אולי גם יעניין אותך: