היכחדות האדם הניאנדרטלי

הכתובים מלמדים כי האדם נברא בצלמו של אלוהים (בראשית ב' 26-27). מהן הראיות לכך שבני האדם הם ייחודיים? המאמר הבא ישווה בין מינים הומינידים לבין בני אדם מודרניים.

הניאנדרטלים הופיעו על פי תיעוד המאובנים לפני כ-150,000 עד 200,000 שנים וחיו במזרח התיכון, באירופה, ובמערב אסיה. פלאואנתרופולוגים (פלאואנתרופולוגיה הוא המדע העוסק בחקר האבולוציה של האדם, והוא ענף של אנתרופולוגיה ביולוגית) רבים מאמינים שהומינידים אלה נכחדו לפני כ-28,000 עד 30,000 שנה. מאחר ובני אדם עשו את דרכם לאירופה לפני כ-40,000 שנים, הם חיו יחד עם הניאנדרטלים עד כ-10,000 שנה.

אף אחד לא יודע מה גרם להכחדת הניאנדרטלים. חלק מהחוקרים מאמינים שבני האדם הרגו אותם. אחרים חושבים שהם נכחדו בגלל תחרות בלתי-ישירה. על-פי השערות אלו, היו לבני-אדם מודרניים יתרונות כלשהם על הניאנדרטלים, אשר אפשרו להם לשרוד ולהתרבות במספרים גדולים יותר, ולהקדים את הניאנדרטלים בתחרות על משאבים מוגבלים כגון מזון. ובכל זאת, תאוריה נוספת מציבה כי הניאנדרטלים מתו בגלל חוסר היכולת הקוגניטיבית לשרוד את האקלים הקשה באירופה. נתונים גנטיים מרמזים על הטמעתם של הניאנדרטלים באוכלוסיית בני אדם כתוצאה מרביית כלאיים, ובכך החדרת גנים ניאנדרטליים לתוך הגנום האנושי מעמיקה עוד יותר את התעלומה, למרות שמחקרים אחרים מעלים שאלות לגבי הסבירות של הכלאת האדם עם הניאנדרטלי.

באמצעות שימוש בטכניקות מתוחכמות לזיהוי פלילי, צוות חוקרים בינלאומי ניסה לפתור את העניין על ידי ניתוח מקטעים זעירים של הגנום המיטוכונדריאלי. בהתבסס על מחקרם, הצוות הגיע למסקנה כי הניאנדרטלים ממערב אירופה, הצעירים יותר מ48,000 שנים בגיל, מציגים מגוון גנטי מוגבל. מצד שני, הניאנדרטלים המבוגרים יותר ואלה אשר ממזרח אירופה, הציגו מגוון גנטי רחב יותר. החוקרים פירשו התוצאות בטענה כי הניאנדרטלים באירופה כמעט ונכחדו לפני כ 50,000 שנה, הרבה לפני שבני האדם המודרניים הגיעו למקום. אחרי כן, הניאנדרטליים התאוששו והתיישבו במרכז ומערב אירופה.

לדברי לוב דאלן: "העובדה שהניאנדרטלים באירופה כמעט נכחדו, אך לאחר מכן התאוששו, וכי כל זה קרה הרבה לפני שהם באו במגע עם בני האדם המודרניים, הפתיעה אותנו מאוד. זה מצביע על כך שהניאנדרטלים היו אולי יותר רגישים לשינויי האקלים הדרמטיים שהתרחשו בעידן הקרח האחרון, מאשר שחשבנו לפני"1.

תובנה חדשה זו אומרת שבני האדם כנראה לא גרמו להיכחדותם של הניאנדרטלים. במקום זאת, היא מצביעה על כך שהניאנדרטליים נעלמו בגלל סיבות אחרות- אולי כתוצאה מהיכולת הקוגניטיבית המוגבלת שלהם. לעומתם, כאשר בני האדם המודרניים הראשונים עשו את דרכם אל תוך האקלים הקר של אירופה ואסיה הם שרדו ושגשגו.

כמה חוקרים הסיקו שיכולת החשיבה של הניאנדרטלים ושל בני האדם הייתה דומה. המחקר האחרון קורא תיגר על טענה זו. ההבדלים הקוגניטיביים המשתמעים בין שני המינים שנחשפו על ידי החוקרים, עוזרים לפתור את תעלומת היכחדותם של הניאנדרטלים ומספקים עדויות מוצקות למודל הבריאה של מוצא האדם.

 

ראו המחקר. “1.European Neanderthals Were on the Verge of Extinction even before the Arrival of Modern Humans,” (February

 

אולי גם יעניין אותך: