אם היקום לא יכול להיות אינסופי, איך אלוהים יכול להיות אינסופי?

השאלה הזו נובעת משפה מעורפלת. יש להבדיל בין אינסוף כמותי ואינסוף איכותי. אינסוף כמותי הכוונה לכמות אינסופית של פריטים. היקום לא יכול להיות נצחי בעברו, כי זה אומר שחלפו עד ההווה אינסוף אירועים. אך כשתאולוגים מדברים על האינסופיות של אלוהים, הם לא מדברים על אינסוף כמותי אלא על אינסוף איכותי, שכוונתו הוא שאלוהים הוא: כל יכול, כל יודע, מושלם מוסרית וההכרחי בקיומו. מדובר באינסוף איכותי. אנו גם לא טוענים שאלוהים עבר אינסוף אירועים עד בריאת היקום משום שאז זה אומר שהוא עבר כמות אינסופית של דברים, משהו שהוא בלתי אפשרי. אלא כגורם או בורא המרחב והזמן, אלוהים היה קיים בצורה לא זמנית, וזה אומר שהוא לא חווה רצף אינסופי של שינויים ואירועים. הזמן מוגדר על ידי שינוי, פעולה או תרחיש. כשאין אירועים או שינויים הזמן לא קיים. לכן ללא קיומו של היקום, אלוהים היה קיים בצורה קפואה ובלתי משתנת, ולכן הטיעון לגבי סופיות העבר של היקום, לא תקף על קיומו הנצחי של אלוהים. אלוהים לא חווה אינסוף שינויים או אירועים עד בריאת היקום, בריאת היקום היא השינוי או הפעולה הראשונה של אלוהים, משם הזמן התחיל. לכן, היקום לא יכול להיות נצחי, ואילו אלוהים כן.
לכן, השאלה "מה אלוהים עשה לפני בריאת היקום", או "למה אלוהים לא ברא את היקום מוקדם יותר" מאבדת את משמעותה. אלוהים לא ברא את היקום מוקדם יותר משום שלא היה מוקדם יותר. הוא גם לא עשה שום דבר לפני היקום, הוא היה פשוט קיים בשלמות האחדות של האב, הבן ורוח הקודש.

אולי גם יעניין אותך: