נבואת זרע אברהם – בראשית כ"ב י"ח

"וְהִתְבָּרֲכוּ בְזרְַעֲךָ כֹּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ, עֵקֶב אֲשֶׁר שָׁמַעְתָּ בְּקֹלִי" (בראשית כ"ב:18)

בראשית כ"ב עוסק, כמו פסוקים רבים אחרים, בברית שכרת אלוהים עם אברהם. זוהי אחת משמונה הבריתות שבכתבי הקודש. המילה "זרע" במקור העברי מופיעה תמיד בלשון יחיד, אולם היא בעלת שני שימושים שונים. אפשר להשתמש בה כיחיד מוחלט, כלומר – במשמעות של פרט / אדם אחד, או כיחיד קולקטיבי, במשמעות של קבוצה אחת. בהקשר של ברית אברהם, כשהמילה "זרע" משמשת במובן הקולקטיבי שלה, הוראתה תמיד עם ישראל (לדוגמה: "וְהַרְבָּה אַרְבֶּה אֶת־זרְַעֲךָ כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם וְכַחוֹל אֲשֶׁר עַל־שְׂפַת הַיָּם", ברא' כ"ב 17). כשהמילה מופיעה במשמעות של יחיד מוחלט היא מתייחסת לאדם אחד בלבד – למשיח.

שאול השליח מדגיש עובדה זו בברית החדשה:
וְהִנֵּה לְאַבְרָהָם נֶאֶמְרוּ הַהַבְטָחוֹת וּלְזרְַעוֹ וְלֹא־אָמַר וְלִזרְָעֶיךָ כְּאִלּוּ לָרַבִּים אֶלָּא כְּאִלּוּ לְיָחִיד וְלְזרְַעֲךָ וְהוּא הַמָּשִׁיחַ (גלטים ג' 16). שאול השליח מצטט כאן מבראשית כ"ב 18 , מדגיש את משמעות המילה "זרע" במובן של יחיד מוחלט ומייחס אותה לישוע. למדנו מבראשית ג' 15 שהמשיח יהיה זרע האישה – הוא יהיה אדם, בן אנוש. במסגרת הברית עם אברהם ההגדרה מצומצמת וקובעת שהמשיח יהיה צאצא לענף מסוים באנושות: מזרע אברהם.

נקודה נוספת שמובעת בנבואה זו היא שכל גויי הארץ – עמי העולם – יתברכו באמצעות זרע אברהם. רעיון זה לא מוסבר כאן אבל הוא זוכה לפיתוח בנבואות מאוחרות יותר (ישעיהו מ"ב 6-1 ומ"ט 6-5). בסך הכל קיימים בתנ"ך שישה קטעים שונים שעוסקים בברית עם אברהם: בראשית י"ב 3-1 , 7; י"ג 17-14 ; ט"ו 21-1 ; י"ז 21-1 ; כ"ב 18-15 . מעיון מעמיק בקטעים אלה עולה שברית זו כוללת ארבעה עשר סעיפים מוגדרים. לא נוכל לדון בהם עכשיו, בכל אופן אם נצמצם את הברית הזו ליסודותיה הבסיסיים ביותר ניתן יהיה לומר שהיא כוללת שלושה היבטים עיקריים: הארץ, הזרע והברכה. ההיבט הקשור לארץ זוכה לפיתוח נוסף בתנ"ך בברית הנוגעת לארץ ישראל (דברים כ"ט-ל'). ההיבט הקשור לזרע מתפתח ביתר הרחבה במסגרת ברית דוד, ומכיוון שהזרע חשוב לנושא שבו אנו דנים בספר זה, נעסוק בברית דוד בהמשך, בפרק שעוסק בדברי הימים א' י"ז 41-10 . היבט הברכה ממשיך ומתפתח בברית החדשה.

לסיכום, על פי בראשית כ"ב י"ח "זרע האישה" (המשיח) חייב להיות צאצא של אברהם. המשיח יהיה יהודי.


סיכום נבואות המשיח בתורה

את הנבואות המשיחיות בתורה על ביאתו הראשונה של המשיח אפשר לסכם בשש נקודות עיקריות. נקודות אלה מתייחסות לדמותו או למעשיו, או לשניהם גם יחד.

הזרע

נושא הזרע עלה שלוש פעמים:

המשיח יהיה זרע האישה
המשיח יהיה בן אנוש – לא מלאך, וגם לא אלוהים במובן המלא
של אלוהים.

זרע אברהם
מוצאו של המשיח יהיה מחלק מוגדר של המין האנושי; הוא יהיה יהודי, לא גוי.

זרע יהודה
אף על פי שהיו בעם ישראל שנים עשר שבטים, המשיח נועד לבוא משבט אחד מסוים, והוא שבט יהודה. מתנאי זה משתמע שהמשיח צריך היה לבוא לפני אובדנם של רישומי אילנות היוחסין היהודיים בשנת 70 לספירה.

גם אלוהים וגם אדם

חווה אמנם טעתה כשחשבה שקין הוא המשיח, אבל היא הבינה בבירור שהמשיח יהיה אלוהים ואדם גם יחד.

מלך
סמל השבט (שרביט המלוכה) מופיע יותר מפעם אחת ומצביע על כך שהמשיח יהיה מלך.

נביא כמשה
המשיח יהיה נביא, וליתר פירוט הוא יהיה נביא כמשה.

הסרת הקללה
למך אמנם חשב בטעות שבנו נוח הוא המשיח, יחד עם זאת הוא הבין בבירור שהמשיח יבטל בבואו את הקללה שהוטלה על העולם בגלל חטאו של אדם.

רמז ללידת הבתולין
בבראשית ג' 15 מרומז שהמשיח ייוולד מבתולה, אם כי אין זה מוצג בבירור כמו חמשת המאפיינים הנמנים לעיל. המשיח ייחשב לזרע האישה, לא לזרע האיש.

אולי גם יעניין אותך: