הברית החדשה - סדרת לימוד

ספר הברית החדשה נכתב במאה הראשונה והשנייה לספירה על ידי יהודים-ישראלים, תלמדיו של ישוע המשיח. ספר הברית החדשה איננו ספר של חוקים, מצוות והלכות, אלא ספר קצר, כאשר משנתו העיקרית לתאר את חייו ופועלו של ישוע, יהודי משושלת בית דוד. כמו כן מתרכז ספר הברית החדשה בביאור התגשמותן של נבואות התנ”ך על המשיח בחייו של ישוע.

כמה עובדות מעניינות אודות ספר הברית החדשה:

  • מדובר בספר הנקרא והנפוץ ביותר בכל הזמנים (כיחידה אחת עם התנ”ך).

  • מדובר בספר שתורגם ליותר שפות וניבים מכל ספר אחר אי פעם (כיחידה אחת עם התנ”ך).

  • הספר נחשב בעיני רבים כהמשך הטבעי לספר התנ”ך, לפיכך אצל נוצרים ספרי התנ”ך והברית החדשה הם מקשה אחת, ספר אחד, ולא ספרים שונים.

  • ספר הברית החדשה עלה על הכתב במאה הראשונה לספירה, כ300 עד 400 שנה לפני כתיבת התלמוד הרבני.

  • ספר הברית החדשה נחשב באקדמיה למסמך הקדום המהימן ביותר שקיים כיום.

  • הברית החדשה השתמרה ב־5,656 כתבי יד שלמים או חלקיים, שהועתקו ביד החל מהמאה ה־2 לספירה.