למה אנחנו מכבים תגובות?


  בעקבות הצטברות תגובות לסרטון המסיתות לאלימות ורצח נאלצנו לכבות את התגובות לסרטון