אבולוציה..?

המדען פרינג מפרט בספרו שש הנחות יסוד בתיאוריה האבולוציונרית של דארווין:

  • ראשית, דארווין מניח שניתן לתאר את קצב ההתרבות של בעלי חיים וצמחים בטור הנדסי. כלומר, לכל זוג בעלי חיים יש יותר צאצאים מאלה שדרושים כדי לקחת את מקומם ביקום. דג ממין נקבה תשריץ במהלך חייה מיליוני ביצים. אילו הייתה כל ביצה מתפתחת ליצור בוגר, הייתה אוכלוסיית המין הזה גדלה תוך זמן קצר ביותר לממדים מסוכנים.
  • ההנחה השנייה של דארווין הייתה, שכמות הפרטים באוכלוסיית כל מין נשארת קבועה באופן יחסי.
  • שלישית, העובדה שרוב צאצאי המינים אינם שורדים ואינם מגיעים לבגרות, מצביעה על כך שיש מאבק על המזון ועל יכולת ההתרבות.
  • רביעית, דארווין מכיר בשוני בין הפרטים של כל מין, ובכך ששוני זה הוא בלתי מוגבל.
  • ההנחה החמישית אומרת שהברירה הטבעית גורמת לכך שרק המתאימים ביותר בכל מין ישרדו.
  • ולפי ההנחה האחרונה- הסביבה משתנה ללא הרף, ולכן משתנות גם התכונות הנדרשות כדי לשרוד.

חוקרים אחרים זנחו בשלב מסוים את הסברה שהאבולוציה הייתה תהליך הדרגתי, והחלו לטעון שהשינויים התרחשו תוך זמן קצר. על כך אמר דארווין: "הסכמה עם טענה זו פירושה אמונה בקיומם של כוחות על-טבעיים ולהתכחשות למדע".

 

שוני בלתי מוגבל?

כאמור, ההנחה הרביעית שתורת דארווין מבוססת עליה, גורסת שיש שוני בלתי מוגבל בין הפרטים בכל מין, וששוני זה מוביל לתכונות טובות יותר. אם הנחה זו, או כל אחת מההנחות האחרות שעליהן מתבססת התיאוריה האבולוציונרית אינה נכונה, הרי שכל התיאוריה עומדת בספק.

מוטציה היא שינוי במבנה של מולקולת ה-DNA. מדובר בשינוי כימי, שכפוף לחוקי הפיזיקה והכימיה, כמו כל שינוי כימי אחר. הארלוֹד פ' בלוּם אמר: "כל מוטציה חייבת להתרחש על פי חוקים מסוימים הנקבעים על ידי הרכב המולקולה ויחסי האנרגיה. מוטציה אינה אירוע אקראי, אלא דבר שמתרחש בגבולות מסוימים, שנקבעו על ידי התרמודינמיקה של החומר שבו מתחולל השינוי. כלומר, אורגניזם אינו מסוגל להתאים את עצמו לשינויים בסביבה".

לא כל מוטציה אפשרית. אם כך, יתכן שהשינוי הנדרש לבעל חיים כדי לשרוד לא יכול להתקיים על פי חוקי הפיזיקה. נקודת המבט של בלום מגבילה את כיווני ההתפתחות האפשריים של הגֵן. גם אם חוקי הכימיה היו מאפשרים יצירת גֵן חדש, רוב הסיכויים הם שגֵן זה לא היה מועיל לאורגניזם שבו נוצר. א' מ' ווינְצֵ'סְטֵר אמר: "למוטציה יש כמה אפשרויות. העובדה ש99% מהמוטציות המוּכּרות לנו הן מוטציות מזיקות, מבטלת את האפשרות שמוטציה היא תהליך המאפשר לבעל החיים להסתגל לסביבתו. רק אחוז זעום של מוטציות מועיל ומביא להתפתחות. אבל בזכות מוטציות הגיעו החיים למורכבות הסבירה שיש להם היום".

 

עקשנות?

ווינצ'סטר כתב את הדברים האלה 15 שנה לאחר פרסום ספרו של בלום, ובכל זאת הוא מתעלם מהמסקנות של חוקי הפיזיקה, שמגבילים את מספר האפשרויות, ואף טוען שהאפשרויות הן רבות ואקראיות. ווינצ'סטר טועה ומנציח אגדה שחלפה מן העולם. אגדה זו גורסת שאחוז זעום של מוטציות אכן מועילות לאורגניזם.

גם דובז'אנסקי מתכחש לכך:

"מוטציה קלאסית מובילה בדרך כלל להדרדרות, להרס או להיעלמות איברים. המוטציות ידועות בכך שהמעיטו את כמות הפיגמנטים בעיניים ואת צפיפות השיער, ופגעו בשלמות הרגליים. מוטציות רבות גורמות למוות. מוטציות המשתלבות באופן נורמלי באוכלוסייה מהוות מיעוט, ולא ידוע כלל על כאלה ששיפרו בצורה משמעותית יצור החי בסביבה רגילה".

משמע, לא רק שהאפשרויות לקיומן של מוטציות הן מוגבלות, גם לא ידוע על כאלה שהועילו.

 

התפתחות מינים?

ומה לגבי חסינותם של החרקים מפני די.די.טי.? ומה לגבי עמידותם של חיידקים מפני תרופות אנטיביוטיות? האם אלה לא מלמדים משהו על התפתחות המינים? התשובה היא לא. דובז'אנסקי, המאמין באבולוציה, אומר שחרקים המחוסנים מפני די.די.טי. מתפתחים לאט יותר ואינם מתאימים לסביבתם כמו חרקים רגילים. הוא גם טוען שחיידקים המחוסנים מפני אנטיביוטיקה אינם מתאימים לסביבה שהם חיים בה: "מדוע רוב חיידקי המעי הגס, שנמצאו מחוץ למעבדות, חשופים להתקפת וירוס זולל חיידקים ורגישים לסטרפטומיצין? מדוע חיידקים החסינים מפני אנטיביוטיקה אינם מן הסוג הנפוץ ביותר? משום שכשווירוס או אנטיביוטיקה אינם בנמצא, יש לחיידקים החסינים חסרונות מסוימים בהשוואה לחיידקים רגילים. ניסויים שונים אישרו מסקנות אלה.

קרוב ל60% מהחיידקים המחוסנים מפני סטרפטומיצין תלויים בקיומו של סטרפטומיצין בסביבתם. הם אינם יכולים לגדול על קרקע רגילה, הנקייה מסטרפטומיצין. בית גידול שנחשב רעיל לחיידקים רגילים הכרחי להתפתחות חיידקים שעברו מוטציה.

אנדרסון הוכיח שחיידקי המעי החסינים מפני סטרפטומיצין משקיעים מאמץ רב ביצירת מזון שכלל אינו נחוץ לחיידקי מעי שאינם מחוסנים. ללא מזון מיוחד זה לא ישרדו החיידקים החסינים". אם כך, יצורים המשמשים דוגמה לתהליך האבולוציה נחותים מיצורים אחרים. האבולוציה איננה התפתחות אלא נסיגה.

אך לאו דווקא הוכחות מדעיות הן אלו שמניעות כיום למדנים להאמין בתיאורית האבולוציה, במאה העשרים ואחת אמונה בתיאורית האבולוציה של דרווין נתפסת כמקובלת בעיני החברה הבורגנית ונחשבת כ'האמונה' לאנשי המדע והאקדמיה. נוסף על כך, אנשי דת קיצוניים ההופכים את דמותו של אלוהים לדמות של שוטר רע גרמה לצורך במציאת פתרון לסנקציה הפסיכולוגית שמאיימת על מצפונו של האדם ולכן מספקת תוקף לאמונה בתיאורית האבולוציה, שהרי אם אין אלוהים "על הראש", אזי המוסר המצפוני אינו בר תוקף ובכך נתקבל "חופש" לאדם לעשות את כל העולה על רוחו.

 

http://www.youtube.com/watch?v=zJWRqughl3k "אבולוציה" – סרטון קצר על החורים שבתיאורית האבולוציה | 05:18

 

אולי גם יעניין אותך: