תגובות לטענות הרב מיכאל אברהם

שמחנו לראות כי הרב מיכאל אברהם צפה בסרטון אודות מיתוס התורה שבעל-פה והחליט להגיב, להלן ההתייחסות שלנו לטענותיו המרכזיות:

 

 1. מסורת פרושית-רבנית vs. תושב”ע מאלוהים בסיני

“יש תיעוד ברור לכך שהיא [התושב”ע] החלה להתפתח הרבה לפני החורבן. במסורת שלנו עוברים דברים שנאמרו על ידי חכמים בתחילת בית שני… אז למה הם [הרבנים] המציאו את התורה שבעל-פה? הלל הזקן מיישם את מידות הדרש שהן תשתית תורה שבעל-פה על דיני הקרבת קרבן פסח בשבת (ראה פסחים סו ע”א).” [הרב מיכאל אברהם]

תגובה:

בקטע דנן מבקש הרב לתת סימוכין להתפתחותה של התושב”ע לפני חורבן בית שני. למען האמת, אין לנו בעיה עם ההנחה לפיה המסורת של ההלכה הרבנית היתה ברת-קיימא טרם עלתה על הכתב במאות ה2-5 לספירה. הסייג היחיד שיש לנו קשור לקדושה או לתוקפה השמיימי של התושב”ע. אך שימו לב, על מנת להצדיק את אופייה של התושב”ע, רשם הרב אברהם הפנייה לתלמוד הבבלי, פסחים ס”ו ע”א. אך כפי שיתווכחו מייד, קיימות מספר בעיות עם גישתו:

 • על-מנת לתת תוקף לתושב”ע, נעזר הרב בתושב”ע גופא. אך ברור כי מדובר בכשל לוגי שהרי התלמוד אינו יכול להעיד על עצמו, כמאמר חז”ל: “אין אדם מעיד על עצמו” (בבלי, כתובות כ”ז ע”ב). מדובר בכשל מעגלי קלאסי.
 • אגב, אנו מבקשים להציב בפינכם אתגר: אנא קראו בעצמכם את העמוד הרלוונטי ממסכת פסחים ובדקו האם העמוד הנ”ל אכן מאשש באיזשהי צורה את תוקפה של התושב”ע, כפי שטען הרב.
 • למעשה, קטע זה חושף שוב את ערוותה של התושב”ע, הן משום שאין בו ולו גם בדל של התייחסות לאותם “שלושה תנאים עיקריים… שכל חוקר משטרתי ומשפטן פלילי מתחיל יודע”, כפי שכתב הרב בהתנשאות במאמר אחר;[2] והן משום שאין שם כל ראייה מוצקה לקשר סיבתי בין התורה שבכתב לבין התושב”ע.

 

 1. תהיה אחרי רבים

“ראשית, לא מצאתי בעוניי את הדרשה במסכת סנהדרין שלוקחת את שלושת המילים “תהיה אחרי רבים” ומוציאה אותם מהקשרם (ומתעלמת מהמילה “לא” שלפניהן). ספק בעיניי אם יש דרשה כזאת (משום מה בסרטון סטו מדרכם ולא הביאו כאן את הציטוט).” [הרב מיכאל אברהם]

תגובה:

במאמר זה,[3] נדרש הרב מיכאל אברהם לכתוב בשמות כ”ג 2: “לֹא־תִהְיֶה אַחֲרֵי־רַבִּים לְרָעֹת…”, אך לא רק שאינו נותן מענה להשמטת המילה “לא” מהקטע בתלמוד, הוא אף טוען כי הציטוט (מהסרטון של איתן ומוטי) כנראה אינו קיים משום שלא איתר אותו במסכת סנהדרין.

ובכן, הרב לא מצא את הציטוט מפני שהוא נלקח ממסכת בבא מציעא נ”ט ע”ב ולא מסנהדרין. בבבא מציעא מובא הסיפור על תנורו של עכנאי ועל האופן שבו הכריעו החכמים האם התנור טהור או טמא. כזכור, רבי אליעזר הביא “כל תשובות שבעולם” וגם לאחר שיצאה בת כל מהשמים וצודדה בעמדתו, המשיכו החכמים – בראשותו של רבי יהושע – להתנגד והחליטו כי אין לסמוך על בת קול כי הרוב מכריע. ההסתמכות על החלטתו של הרוב התבססה על הפסוק משמות כ”ג, כאשר היא הופכת לחלוטין את הנאמר בו.

בקיצור, בתשובתו המלומדת, הרב אברהם לא רק שהתעלם מלהשיב לגופו של עניין ולהסביר מדוע עיוותו הרבנים את הפסוק רק על-מנת להצדיק את טענתם; כפי שראינו, הוא אף הרב חיפש את הפסוק במקום הלא נכון ולכן הסיק הציטוט אינו בנמצא כלל.

 

 1. ישעיהו כ”ט

במאמר אחר, תוקף הרב אברהם את השימוש שעשו איתן ומוטי בישעיהו כ”ט 13-14, שם נאמר: “וַיֹּאמֶר אֲדֹנָי יַעַן כִּי נִגַּשׁ הָעָם הַזֶּה בְּפִיו וּבִשְׂפָתָיו כִּבְּדוּנִי וְלִבּוֹ רִחַק מִמֶּנִּי וַתְּהִי יִרְאָתָם אֹתִי מִצְוַת אֲנָשִׁים מְלֻמָּדָה. לָכֵן הִנְנִי יוֹסִף לְהַפְלִיא אֶת־הָעָם־הַזֶּה הַפְלֵא וָפֶלֶא וְאָבְדָה חָכְמַת חֲכָמָיו וּבִינַת נְבֹנָיו תִּסְתַּתָּר”. ישוע המשיח ציטט קטע זה (מרקוס ז’ 7) כאשר הוכיח את הסופרים והפרושים על העדפתם את המסורת על פני דבר אלהים, אך הרב אברהם כותב:

הדובר [בסרטון ל איתן ומוטי] מסיים את דרשתו בפרצוף נוגה ורציני באופן פתטי, כאילו מדובר בדרשה על ההר, בציטוט הפסוקים מישעיה כט על “אבדה בינת נבוניו”, כשההנחה ברקע היא שמי ששומע או קורא את הפסוקים הללו מיד מבין על מה מדובר והם בעצם מייתרים את הצורך בכל הסרטון. מטרתו להותיר אותנו עם מחשבותינו כשהפסוקים הללו (על רקע מוזיקה דרמטית) מהדהדים בראשנו, כמכת המחץ לכל המסורת הרבנית… אני משפשף את עיניי בתדהמה ומחפש מה פספסתי. היכן יש בפסוקים הללו ולו רמז לאמירה כזאת? בעוניי ממש לא מצאתי. הקטע הזה הוא ממש סיום סמלי והולם לכל הסרטון העלוב הזה.[4]

ראשית, תנו דעתכם לכך שהרב אברהם אפילו לא שם ליבו לכך שציטט את הפסוק באופן שגוי: לא נאמר “אבדה בינת נבוניו”, כפי שכתב הרב, אלא: “אָבְדָה חָכְמַת חֲכָמָיו”. שנית, הרב לא עושה שום מאמץ להפריך את טענתם של איתן ומוטי ואינו מציג ראיות כל שהן המתייחסות לגופו של עניין. בקיצור, אין בדבריו ולו גם טענה עניינית אחת הסותרת את הרלוונטיות שבפסוקים הללו, מישעיהו כ”ט, אשר מוכיח את מנהיגי הדת. במקרה הזה מדובר בכשל לוגי מסוג אד-הומינם, בו תוקפים את המוסר, במקום להתמודד מול המסר.

 

 1. תעשיית הכספים הרבנית

“מה היתה הבעיה להמציא כחלק מהתורה שבעל-פה חובה גמורה מדאורייתא שכל אדם צריך לתת רבע מכספו לחכמים, או לבנות להם בית? אפשר היה בקלות להרחיב את דין המעשר שמופיע בתורה, ואני יכול לחשוב על עוד כהנה וכהנה טכניקות מדרשיות פשוטות מאד “להוכיח” את קיומה של חובה כזאת בכלים של התורה שבעל-פה.[5]” [הרב מיכאל אברהם]

כאן מבקש הרב להבהיר כי אין בתושב”ע כל אמירה המעודדת מתן כספים לרבנים ולתלמידי חכמים. למרבה האירוניה, התלמוד מלא באימרות שכאלה, להלן דוגמאות הטופחות על פניו:

 • א. “כל המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומהנהו מנכסיו, מעלה עליו הכתוב כאילו מקריב תמידין” (בבלי, ברכות י’ ע”ב).
 • ב. “כל המטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים, זוכה ויושב בישיבה של מעלה שנאמר: כי בצל החכמה בצל הכסף” (פסחים נ”ג ע”ב).
 • ג. “אמר ריש לקיש: רבנן לא צריכי נטירותא… ואמר רב יהודה: מנדה – זו מנת המלך; בלו – זו כסף גולגלתא; והלך – זו ארנונא” (בבא בתרא ז’ ע”ב).
 • ד. “תלמידי חכמים – אינן יוצאין לעשות בעצמן עם כל הקהל בבניין וחפירה של מדינה וכיוצא בהן, כדי שלא יתבזו בפני עמי הארץ. ואין גובין מהן לבניין החומות ותיקון השערים ושכר השומרים וכיוצא בהן, ולא לתשורת המלך. ואין מחייבין אותן ליתן המס, בין מס שהוא קצוב על בני העיר בין מס שהוא קצוב על כל איש ואיש…” (משנה תורה לרמב”ם, הלכות תלמוד תורה, ו’).
 • ה. “וכן אם הייתה סחורה לתלמיד חכמים, מניחין אותו למכור תחילה; ואין מניחין אחד מבני השוק למכור, עד שימכור הוא” (שם).
 • ו. “כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה… ומי שאי אפשר לו ללמוד, מפני שאינו יודע כלל ללמוד או מפני הטרדות שיש לו, יספיק לאחרים הלומדים” (שולחן ערוך, יו”ד סימן רמ”ו).

לסיכום, יכלנו להמשיך עוד, אבל הרעיון ברור; בניגוד לדברי הרב אברהם, נמצא כי ההלכה הרבנית מצווה לתמוך כספית בתלמידי חכמים, נותנת להם עדיפות במסחר ופוטרת אותם ממיסים. ועוד לא הזכרנו את מנגנוני הכשרות, תשמישי הקדושה ומשרות רבני הערים, המהווים ערוצי הכנסה נוספים לכיסיהם של הרבנים…

 

[1] מתוך האתר: http://www.mikyab.net/כתבים/התייחסות-לסרטוני-igod/

[2] בדף האינטרנט הזה: http://www.mikyab.net/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%99-igod/%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%a5-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%a8%d7%99-igod-%d7%aa%d7%95/

[3] בדף האינטרנט: http://www.mikyab.net/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%99-igod/%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%a5-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%a8%d7%99-igod-%d7%aa-4/

[4] בדף האינטרנט: http://www.mikyab.net/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%99-igod/%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%a2-%d7%95%d7%9e%d7%96%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d/

[5] בדף האינטרנט: http://www.mikyab.net/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%99-igod/%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%a5-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%a8%d7%99-igod-%d7%aa%d7%95/

אולי גם יעניין אותך: