אם אלוהים הוא הבסיס למוסר, מה אם הוא יגיד לך להרוג את הבן שלך? זה יהיה מוסרי?

כדי לענות על השאלה הזו צריך להבדיל בין קוד מוסרי בר חליפין, לבין קוד מוסרי בלתי ניתן לחליפין. למה הכוונה?
קוד מוסרי שניתן לחליפין אומר שבנסיבות מסוימות זה מוצדק לבצע מעשים מסוימים שבאופן שגרתי לא היינו מבצעים. לדוגמה בנסיבות מסוימות זה מוצדק להרוג מישהו. לדוגמה במקרים בהם יש מישהו שמאיים על חיים של חפים מפשע. במצבים מסוימים זה נכון לשקר, בשביל להציל חיי אנשים. וכו'.
קוד מוסרי בלתי ניתן לחליפין אומר שיש מעשים שהם רעים מיסודם אותם אלוהים לא יכול לצוות לעולם (תכף נבין למה). לדוגמה אונס, או התעללות בתינוקות בשביל הכיף ועוד. האם אלוהים יכול לצוות מעשים כמו הרג? מעשים שנופלים בקטגוריה של הקוד המוסרי שניתן לחליפין? כן. בנסיבות מסוימות אלוהים יכול לצוות מעשה כמו הרג, מעשה לא שגרתי שללא מצוותו זה היה לא נכון להרוג. אבל אלוהים כישות המקסימלית מההגדרה, הישות הכי עילאית ונעלה; שמעצם הגדרתה היא ראויה להלל והשתחוויה, לא יכול לצוות מעשים רעים מיסודם כמו: אונס, התעללות בילדים, עבודת אלילים וכו'. משום שאישיות שתומכת בדברים הללו או מצווה אותם, היא איננה ראויה להלל, היא איננה הכי עילאית, הרי הרוע לא קיים בפני עצמו. רוע הוא עיוות/סטייה מקנה מידה טוב. גם אם הייתה קיימת אישיות על טבעית שהיא לא מושלמת מוסרית, זה אומר שהאופי שלה סוטה מקנה מידה מסוים, וזה אומר שהיא לא אלוהים, יש משהו מעליה. לכן המשהו הזה שמעליה, אותו קנה מידה ממנו היא סוטה, חייב להיות האלוהים עליו אנחנו מדברים. משהו שהוא ראוי להלל.

 

אך האם אנו מצווים לקבל כל טענה על פיה אלוהים ציווה לעשות מעשה שנופל בקטגוריה של מוסר שניתן לחליפין? כמו לדוגמא להרוג? לא. אם מישהו יטען שאלוהים ציווה עליו להרוג את חברו, אנו מוצדקים לדחות את טענתו כאשר המשפט "אלוהים ציווה עליי להרוג את חברי" הוא יותר סביר כשגוי מאשר הסבירות שאלוהים ציווה את זה. או כשיש לנו ידע גדול יותר שזה שגוי מאשר הידע שלנו לגבי אמיתות ההתגלות שהוא טוען שהוא קיבל. אם אלוהים יצווה מעשה שנופל לקוד מוסרי בר חליפין, אלוהים ידאג שנדע שהוא מצווה את זה. מעבר ל"אלוהים אמר לי". לכן, בגלל שאלוהים מעצם טבעו הוא מושלם וראוי להלל, הוא לא יכול לצוות מעשים שהם עיוות של הטוב. לעומת זאת הוא כן יכול לצוות מעשים אחרים שבנסיבות מסוימות הם מוצדקים. כלומר אלוהים הוא ממש טוב ולכן הייתה לו סיבה ממש ממש טובה לצוות על עם ישראל להשמיד את הכנענים לדוגמא. (ראו המאמר: "טבח אכזרי וטיהור אתני מפלצתי של אלוהים? ומי באמת היו הכנענים?")

אולי גם יעניין אותך: