אם אלוהים טוב, מדוע הוא ברא יתושים מעצבנים?

היתושים מהווים מטרד למין האנושי הלא כן? אם כך, אם אלוהים קיים, והוא טוב ואוהב, מדוע הוא יצר יתושים? הרי הם מזיקים לנו. במאמר זה נבחן מדעית טענה זו.

האם חיסול מוחלט של יתושים ישפיע לרעה על המערכות האקולוגיות? אם לא, אז זה אכן מוצדק לראות ביתושים כמטרד אמיתי, שאינו מסתדר עם המחשבה שאלוהים הוא הבורא, הכל יכול והטוב. אך אם ליתושים יש אכן תפקיד אקולוגי משמעותי וקריטי אז משתמע מכך כי אכן היתושים הם חלק מיצירתו הטובה של אלוהים.

כפי שמתברר, ליתושים יש תפקיד חשוב ומגוון במערכות האקולוגיות. לדוגמה, כל שנה כאשר השלג נמס בטונדרה, יתושים בוקעים מהביצים ומפצים על חלק משמעותי של הביומסה. יש מדענים המאמינים כי חרקים אלו משרתים כמקור מזון חשוב לציפורים נודדות. יתושים אפילו משפיעים על מסלולי הנדידה של אייל הצפון (caribou). כאשר האייל עובר דרך הטונדרה, הוא מתקדם במסלול ספציפי כדי להימנע מנחילי יתושים. מסלולי נדידה אלה לאחר מכן משפיעים על התנהגות האכילה של זאבים.

בסביבות מימיות זחלי יתושים משמשים כמקור מזון לדגים. בבתי גידול אחרים, עכבישים, סלמנדרות, צפרדעים, זוחלים וחרקים אחרים ניזונים מהיתושים. יתושים עצמם ניזונים מעלים שנשרו, מפסולת אורגנית, חיידקים ועוד. הם משמשים כמאביקים גם כן. בסביבות 3,500 מינים של יתושים מתגוררים בכל יבשת ובכל בית גידול אפשרי. עם זאת, רק 200 מינים מתוכם מהווים מטרד לבני אדם ונזק.

לכן, זה נראה כי ליתושים אכן יש תפקיד חשוב. לכן, ניתן לראות בהם כחלק מיצירתו הטובה של אלוהים.

אך מה היה קורה אם יצורים אלו לא היו קיימים בכלל? החוקרים חלוקים אם אכן הייתה השפעה דרמטית למחסורם של יתושים. על פי מספר אקולוגים, אובדן של יתושים יפגע ברוב המערכות האקולוגיות. אחרים מאמינים כי מינים אחרים היו מחליפים את מקומם של היתושים כמקור מזון, מאביקים ודטריטיבורים (אורגניזמים דוגמת שלשול, סרטני אדמה או נמטודות המוציאים אנרגיה מאכילת חומר אורגני ורקב בקרקע). אם זאת, גם אם היעלמותם של היתושים לא הייתה ניחנת בחסרונות אין דבר זה שולל בשום צורה את עיצובו הטוב של אלוהים.  אם הם לעולם לא היו נוצרים על ידו, זה נראה כי עדיין אלוהים היה חייב ליצור מינים שיחליפו אותם או מינים דומים להם.

העובדה כי אורגניזמים אחרים יכלו להחליף את תפקידם של היתושים בתוך מערכות אקולוגיות מצביעה על העיצוב האלגנטי השורר בסדר הטבע והבריאה. עיצוב זה בא לידי ביטוי בכך שכאשר מינים מסויימים נכחדים אז אורגניזמים אחרים תופסים את מקומם ומשמרים את המערכת האקולוגית מפני הנזק האפשרי כתוצאה מכך.

למידע נוסף: http://www.nature.com/news/2010/100721/full/466432a.html
אולי גם יעניין אותך: