האם באמת יש דבר כזה בחירה ורצון חופשי?

אם אלוהים יודע את העתיד, האם זה לא אומר שאין לנו רצון חופשי? איך רצון חופשי מסתדר עם אלוהים הוא כל יודע? האם מדובר בסתירה פילוסופית?רבים טוענים שאם לאלוהים יש את היכולת לנבא משהו לפני שזה קורה אז זה נחרץ מראש לקרות כלומר אין סיכוי שזה לא יקרה, ולכן לנו כבני אדם אין רצון חופשי אלא אנחנו עושים את מה שאלוהים ידע שנעשה לפני כן.

לדוגמא, אם אלוהים יודע שעשרים שנה מעכשיו אני אוכל פיצה לארוחת ערב, האם זה לא אומר שאני חייב לאכול פיצה עשרים שנה מעכשיו בארוחת ערב? שהרי נבואתו של אלוהים לא יכולה להיכשל. מכאן האם ידיעתו של אלוהים מראש לא הורסת את כל העיקרון של הרצון החופשי שיש לנו כבני אדם?

בהתבסס על החשיבה הזו שידיעתו של אלוהים מראש קובעת את פעולות בני האדם והחלטותיהם, יוצא כי אדם וחווה לא אשמים כלל בחטאם בגן עדן, מכיוון שאלוהים ידע זאת מראש שזה יקרה ולכן זה קרה והחטא לא מקורו בבחירתו של האדם אלא בידיעתו של אלוהים או במילים אחרות בבחירתו של אלוהים.

על פי הפילוסוף ד"ר וויליאם ליין קרייג, הפתרון לבעיה זו הוא פשוט. כל מה שעלינו לעשות הוא להכחיש כי ידיעתו של אלוהים מראש קובעת את מה שנעשה ונחליט. הדרך הכי טובה להבין את היחס בין ידיעתו של אלוהים לבין בחירתו של האדם היא שאלוהים יודע מראש מה אנשים יבחרו מתוך רצון חופשי. כלומר אלו הן ההחלטות של בני האדם שקובעות את מה שאלוהים יודע מהם, ולא להפך. הבחירות שלנו קובעות את ידיעותיו של אלוהים ולא ידיעותיו הן אלו שקובעות את בחירותינו.

הידע של אלוהים הוא קונטינגנטי (לא הכרחי אלא תלוי). אז שוב, הידיעה מראש אינה קובעת את ההחלטות או המעשים החופשיים של בני האדם, אלו הן ההחלטות החופשיות של בני האדם שקובעות מה אלוהים יודע מראש. כאן, אנו צריכים להבדיל בין קְדִימוּת כרונולוגית  וקְדִימוּת לוגית, Chronological priority and logical priority.

קדימות כרונולוגית הכוונה לכך שמאורע א' (ידיעתו של אלוהים), ביחס לזמן, יבוא לפני ב' (מאורע שעליו אלוהים יודע מראש- בחירות או מעשים של בני אדם). אך מבחינה לוגית, האירוע קודם לידיעתו של אלוהים על האירוע. במילים אחרות המאורע לא קורה משום שאלוהים יודע שזה יקרה, אלא אלוהים יודע בגלל שהמאורע יקרה. האירוע קודם לוגית לידיעתו של אלוהים, אז הוא יודע על זה משום שזה יקרה, למרות שידיעתו קודמת מבחינה כרונולוגית למאורע.

ניתן לתת לכך המחשה פשוטה. אנו יכולים לראות את ידיעתו של אלוהים כצל של מישהו. כאשר אתם רואים צל של מישהו שמגיע מהפינה של הבניין, אתם רואים את הצל שלו או שלה על האדמה לפני שאתם רואים את הבן אדם עצמו. אתם יודעים שהבן אדם עוד מעט יבוא בגלל הצל, אבל הצל לא גורם לשום דבר לבן אדם שמתקרב, הבן אדם הוא זה שגורם לצל.

ידיעתו של אלוהים היא כמו הצל. על ידי זה שאתם רואים את הצל אתם יודעים שיבוא מישהו, הצל לא קובע את המציאות, המציאות קובעת את הצל. הצל תלוי בבן האדם שבא, אם לא יהיה בן אדם שמתקרב אז לא יהיה צל. באותה צורה ידיעתו של אלוהים תלויה בבחירות שלנו. למעשה, אם האירועים היו קורים בצורה שונה אז אלוהים היה יודע בצורה שונה.

וזה כבר מוכיח שידיעתו של אלוהים היא לא הכרחית אלא קונטינגנטית (תלויה). המחשה לכך היא כמו ברומטר של מזג אוויר. על פי מה שהברומטר יגיד, אתה יודע מה יהיה מזג האוויר. לעומת זאת, הברומטר לא קובע את מזג האוויר, מזג האוויר קובע את מה שהברומטר יגיד. מזג האוויר קובע את תוצאות הברומטר. לכן, ידיעתו של אלוהים היא כמו ברומטר של העתיד.

אלו החושבים כי רצון חופשי לא ייתכן בהינתן ידיעה מראש של אלוהים טועים. אלוהים יודע את מה שנעשה מתוך רצון חופשי משום שאנחנו נעשה את זה. הידע שלו תלוי ברצון החופשי שלנו, לא להפך.

 

אולי גם יעניין אותך: