האם חוק הסיבתיות תקף גם מחוץ למרחב והזמן?

אתאיסטים רבים טוענים כי הטיעון הקוסמולוגי נופל משום שלפני הזמן והמרחב עיקרון הסיבתיות לא פועל ולכן ליקום לא צריך להיות גורם לקיומו. הם טוענים כי חוק הסיבתיות זהו חוק שתקף בתוך היקום ולא מחוצה לו. ולכן, אנו לא צריכים לחשוב שלהתחלתו של היקום הייתה סיבה או גורם. אך האם טענה זו נכונה?הבה נבחן אותה מקרוב.

הטיעון האתאיסטי הולך כך:

  1. חוק הסיבתיות תקף על עצמים פיזיקאליים בתוך המרחב והזמן בלבד.
  2. היקום לא נוצר בתוך המרחב והזמן (זו הייתה בריאת המרחב והזמן).
  3. לכן, חוק הסיבתיות לא תקף ליצירתו של היקום.

הטיעון הזה לא עובד משום שהסעיף הראשון לא נכון. שימו לב שאין כלל יחסים פיזיקאליים בין הסעיפים לבין המסקנה (כמו שאין בשום טיעון). שימו לב גם שהסעיפים עצמם הם לא עצמים פיזיקאליים בתוך המרחב והזמן. אך עדיין, יש בטיעון יחסים סיבתיים או קשר סיבתי בין הסעיפים לבין המסקנה. במילים אחרות, סעיפים נכונים הם הסיבה למסקנה תקפה. אם הטיעון האתאיסטי הזה היה נכון, אז שום טיעון אחר לא היה יכול נכון. למה? משום שאם חוק הסיבתיות תקף רק על עצמים פיזיקאליים, אז שום טיעון לא יעבוד כי הסעיפים והמסקנות הם לא עצמים מוחשיים.

בשביל שטיעון כלשהו יעבוד- כולל טיעונים נגד קיומו של אלוהים- חוק הסיבתיות חייב להיות תקף על תחומים לא חומריים משום שהמרכיבים של הטיעונים הם לא חומריים. אך ההנחה הבסיסית של הטיעון שגויה מכיוון שהיא מניחה שחוק הסיבתיות הוא חוק טבע רגיל כמו חוקים אחרים: חוק הכבידה, חוק התרמודינמיקה וכו'. אך זו טעות. חוק הסיבתיות הוא לא חוק טבע אלא חוק מטאפיזי. חוק זה פשוט טוען כי לחוסר קיום אין את היכולת ליצור משהו או להביא משהו לידי קיום. לחוסר קיום אין אפילו את הפוטנציאליות ליצור משהו. ובמקרה של היקום לא היה שום דבר לפני היווצרותו של היקום-לא חומר, לא אנרגיה, לא מרחב ולא זמן. כל אלו נוצרו במפץ הגדול (בנקודה הסינגולרית).

לכן חייבת הייתה להיות סיבה להיווצרותו של היקום. גורם שהוא מעבר למרחב והזמן. חשיבה זו היא רציונאלית לעומת החשיבה כי היקום צץ לו משום דבר ללא שום גורם מכל סוג שהוא.

מה בנוגע לטענה כי אלוהים לא יכול להיות הגורם של היקום מכיוון שלא היה קיים זמן בו הוא היה יכול ליצור את היקום שהרי לפני המפץ הגדול לא היה זמן? לטענה זו ישנה טעות פילוסופית חמורה מכיוון שהיא מניחה שעיקרון הסיבתיות דורש שהסיבה תיהיה לפני תוצאתה. אך הנחה זו שגויה, ישנן סיבות סימולטניות אשר קורות במקביל עם תוצאתן. לדוגמה: כדור אשר שוכב על ספה, הכדור היה יכול להיות על הספה מנצח נצחים אך הכדור הוא תמיד הסיבה ללחץ אשר מופעל על הספה. כלומר הכדור כסיבה הוא לא קודם ללחץ אלא הוא מקביל עם הלחץ אשר מופעל על הספה.

אולי גם יעניין אותך: