אגנוסטי – יודע שהוא לא יודע

בשל הקושי להגן על עמדה אתאיסטית, אנשים רבים שאינם מאמינים באלוהים מאמצים את הגישה האגנוסטית. גם המונח הזה מורכב משתי מילים יווניות. ״א״, שפירושה ״לא, אין״, ו״גנו־ סיס״ שפירושה ״ידע״. כלומר, אגנוסטיקה היא ״אין ידע״. אדם אגנוסטי לא בטוח אם יש אלוהים.

התפישה הפילוסופית

הפילוסוף מתייחס לאגנוסטיות בדרך שונה מהתפישה העממית שלה. קנט ואחרים אמרו שאנחנו לא יכולים לדעת אם אלוהים קיים. רוב האגנוסטיקנים יאמרו שהם אגנוסטים כי הם לא יודעים שאלוהים קיים. הקבוצה הראשונה שללה מכל וכל את האפשרות לדעת אם אלוהים קיים. הקבוצה השניה עדיין מחכה, והם רק יודעים שנכון לעכשיו אין להם ידע על אלוהים. כלומר, יש שתי דרכים שונות שבהן אפשר להגדיר ״אין ידע״. הראשונה היא שאין כל אפשרות לדעת. השנייה, שנכון לעכשיו הידע הזה לא קיים.

אפיסטמולוגיה

האפיסטמולוגיה של קנט מובילה לאגנוסטיות, לטענה שאי אפשר לדעת דבר על המציאות. נורמן גייזלר אומר על כך, ״בצורה הבלתי מוגבלת שלה, האגנוסטיות טוענת שאי אפשר לדעת משהו בנוגע למציאות, כלומר בנוגע לאמת. אבל טענה זו מנוסחת בעצמה כאמת אודות המציאות״. הוא מסכם את האופי שמוביל להרס עצמי של טענה זו, ״הפגם הבסיסי בעמדה האגנוסטית החריפה של קנט הוא הטענה שהוא יודע את מה שהוא מכריז שהוא בעצם בלתי ניתן לידיעה. במילים אחרות, אם יש אמת בכך שאי אפשר לדעת את המציאות, אף אחד, כולל קנט, לא יכול לדעת אותה. האגנוסטיות החריפה של קנט מצטמצמת לטענה שלפיה ׳אני יודע שאי אפשר לדעת את המציאות".

אבל רוב האנשים מגבילים את האגנוסטיות שלהם לעמדה שגורסת שאי אפשר לדעת אם אלוהים קיים, לא אם קיימות צורות אחרות של מציאות.

אולי גם יעניין אותך: